PECULIARITIES OF NUTRITION, HEALTH EDUCATION AND LEISURE OF PRE-SCHOOL AGE CHILDREN

Liuda Radzevičienė, Lina Miliūnienė, Ilona Dobrovolskytė, Vilma Navickienė Navickienė, Renata Jadlauskienė, Renata Jarašiūnienė, Tuarn Tolga Vuranok

Abstract


The aim of the research – to assess the nutrition, health education and leisure of pre-school age children. The study involved 3549 children of pre-school education institutions in Šiauliai. A questionnaire survey was selected as the main tool for the research. The research was conducted on the basis of the quantitative research methods. Questionnaires were distributed and completed by parents. Questionnaire data was processed, analyzed and provided using graphical representation.

 


Keywords


Key words: pre-school age, health, nutrition, health education, physical activity, leisure.

Full Text:

pp.154-165_PDF

References


Adaškevičienė, E. & Purlytė, V. (2015). Pauuglių mergaičių fizinio aktyvumo raiškos ypatumai. Sporto mokslas, 2(80), 11-17.

Aleksejevaitė, D., Namajūnaitė, G., Paulauskienė, N., Sabaliauskienė, D., Šurkienė, G. & Žeromskienė, D. (2012). Sveikatos priežiūros įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose: metodinės rekomendacijos. Vilnius.

Aleksejevaitė, D., Šurkienė, G., Valinčiūtė, G. & Žeromskienė, D. (2014). Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų miego, fizinio aktyvumo ir savijautos įvertinimas. Tyrimo medžiaga. Retrieved from: http://www.smlpc.lt/media/file/SMLPC-informacija/Veikla/Tyrimai-analizes/2014-12-01.pdf

Bartkevičiūtė, R., Barzd, A., Baltušytė, I., Stukas, R., & Bartkevičiūtė, S. (2016). Ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mitybos ypatumai. Visuomenės sveikata, (1), 76-84.

Bidzan-Bluma, I., & Lipowska, M. (2018). Physical Activity and Cognitive Functioning of Children: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health 15, 800-814. http://www.mdpi.com/1660 4601/15/4/800/htm

Česnavičienė, J. & Gudžinskienė, V. (2014). Mokytojų, kaip sveikatos ugdytojų, vaidmuo ir jų patirtys įgyvendinant integruotąjį sveikatos ugdymą. Andragogika 1 (5), 27-43.

Gaižutis, A. (2016). Vaikystė ir grožis. Vilnius: LEU leidykla

Gerikienė, V. & Kareivė I. (2016). Vaikų dantų būklė ir mitybos įpročiai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Visuomenės sveikata, (4), 67-75.

Hesketh, K. R., Lakshman, R. & Sluijs, E. M. F. (2017). Barriers and facilitators to young children’s physical activity and sedentary behaviour: a systematic review and synthesis of qualitative literature. Pediatric Obesity 18, 987-1017.

Lee, H., Tamminen, K.A., Clark, A.M., Slater, L., Spence, J.C. & Holt, N.L. (2015). A Meta-Study of Qualitative Research Examining Determinants of Children’s Independent Active Free Play. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 12:5. Retrieved from: https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-015-0165-9

Määttä, S., Ray, C., Vepsäläinen, H., Lehto, E., Kaukonen, R., Ylönen, A. & Roos, E. (2018). Parental Education and Pre-School Children’s Objectively Measured Sedentary Time: The Role of Co-Participation in Physical Activity. International Journal of Environmental Research and Public Health 15, 366-380. Retrieved from: http://www.mdpi.com/1660-4601/15/2/366/htm

Montvilienė, I., Žuravliova, T., Norkienė, S., & Mažrimas, A. (2014). Ikimokyklinio amžiaus vaikų mityba tėvų požiūriu. Sveikatos mokslai, 24(4), 44-47.

Rutkauskaitė, R. & Bukauskė, J. (2016). Pradinių klasių mokinių fizinis aktyvumas, fizinis pajėgumas, mitybos įpročiai, pasiekimų ir pažangos vertinimas bei jų sąsajos su tėvų fiziniu aktyvumu. Sporto mokslas 1(83), 34-42.

Sheldrick, M., Tyler, R., Mackintosh, K. A. & Stratton, G. (2018). Relationship between Sedentary Time, Physical Activity and Multiple Lifestyle Factors in Children. Journal of Functional Morphology and Kinesiology 3, 15-31. Retrieved from: http://www.mdpi.com/2411-5142/3/1/15/htm

Strazdienė, N., Strukčinskienė & B., Griškonis, S. (2015). Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ypatumai ir sveikatos stiprinimas šeimoje. Sveikatos mokslai, 4(25), 10-15.

Stukas, R. & Šurkienė, G. (2009). Mityba ir jos vertinimas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla

Žalnieraitienė, K. & Smolnikova, N. (2018). Ikimokyklinio amžiaus vaikų mityba namuose ypatumų vertinimas: bandomasis tyrimas. Visuomenės sveikata, 1(80), 64-72.
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v2i8.374

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Siauliai University

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Siauliai university